• Hvem er PAI Health?

    Da Cardiac Exercise and Research Group ved NTNU gjorde sine funn i HUNT, etablerte de i 2013 et selskap kalt Beatstack. Visjonen var å gjøre PAI til et nyttig verktøy, tilgjengelig, lett å bruke og med helsegevinst for hvem som helst.

    Etter to år med utvikling var systemer og algoritme klar for skalering. Beatstack fusjonerte da med Mio Global, et selskap basert i Vancouver, Canada. Mio var de første til å lansere klokker med optisk pulsmåling på håndleddet, og siden PAI baserer seg på å måle all aktivitet (puls) var dette en perfekt teknologiplattform for PAI-produkter. Et år senere ble klokken Mio Slice lansert.

    PAI viste seg raskt å være en unik måte å måle aktivitet på. Teknologien har de siste årene utviklet seg med stormskritt og brukerne har nå i mye større grad kontroll over sine innsamlede data og kan dele dem på tvers av ulike tilbydere. I 2018 ble det derfor tatt en beslutning om at Mio skulle fokusere kun på PAI. I den anledning byttet selskapet navn til PAI Health.

    Målet er å kunne tilby PAI uavhengig av hvilken pulsmåler en forbruker har. Selskapet har i dag en skyløsning for å kalkulere PAI som de ulike klokkeleverandørene kan benytte seg av. I tillegg jobber vi direkte med integrasjon inn i klokker hos ulike klokkeprodusenter.

    Visjonen har ikke endret seg, vi ønsker fremdeles å tilby PAI som et gratis hjelpemiddel til å bekjempe inaktivitet. Forretningsmodellen vår er lisensiering til produsenter og organisasjoner som ønsker å integrere PAI i sine produkter.