• Nedenfor følger en gjennomgang av alle studier gjort på PAI. Denne gjennomgangen er gjengitt iht det som er publisert på CERG sine hjemmesider.  HVORFOR PAI OG HVORFOR 100?

  Mer enn fem millioner dødsfall i verden kunne ha vært unngått hvert år hvis folk hadde vært mer fysisk aktive. PAI kan bidra til å forebygge hjerte- og karsykdom og tidlig død gjennom å fremme fysisk aktivitet for folk flest. Ifølge forskningen har menn og kvinner i alle aldersgrupper langt lavere risiko for tidlig død og for å dø av hjerte- og karsykdom dersom de trener nok til å oppnå minst 100 PAI i uka. 100 PAI er optimalt både for røykere, overvektige og personer med diabetes eller høyt blodtrykk. Også de som oppnår 50 PAI i uka har betydelig helsegevinst sammenlignet med inaktive.


  Algoritmen som ligger til grunn for PAI ble utviklet ved hjelp av informasjon om nærmere 5000 friske nordtrøndere som fikk testet sitt maksimale oksygenopptak i Kondisprosjektet under den tredje helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT3). Etter at algoritmen var utviklet ble PAI beregnet for nesten 40 000 friske personer som hadde svart på hvor mye og hvor hardt de trente da de deltok i HUNT1 midt på 1980-tallet. Til slutt ble det sjekket hvordan det stod til med helsa til disse 40 000 nordtrønderne nesten 30 år senere, og resultatene fra disse undersøkelsene viser at 100 PAI er det optimale aktivitetsnivået for å redusere sykdomsrisikoen mest mulig.

  Personalized Activity Intelligence (PAI) for Prevention of Cardiovascular Disease and Promotion of Physical Activity


  Selv om du trener for lite til å oppnå 100 PAI i dag, er det ikke for seint å begynne nå. CERG har nemlig også undersøkt betydningen av å øke scoren fra mindre enn 100 PAI på 1980-tallet opp til 100 PAI eller mer innen den neste HUNT-undersøkelsen elleve år seinere. Det viste seg at risikoen for å dø innen 2015 var signifikant lavere enn blant de som hadde mindre enn 100 PAI på begge måletidspunktene. Den aller laveste risikoen hadde imidlertid de som hadde over 100 PAI både ved HUNT1 og HUNT2.

  Temporal Changes in a Novel Metric of Physical Activity Tracking (Personal Activity Intelligence) and Mortality: The HUNT Study, Norway


  BEDRE KONDIS MED 100 PAI

  Menn og kvinner med 100 PAI i uka har også betydelig bedre kondisjon enn de som oppnår mindre enn 100 PAI. Det å tjene mellom 100 og 150 PAI hver uke ser ut til å sikre at man har minst gjennomsnittlig kondisjon for sitt kjønn og sin alder. God kondisjon er tett knyttet til god helse og et lengre liv. De som oppnår 100 PAI hver uke har mye bedre kondisjon sammenlignet med de som er inaktive, og det kan være en viktig del av forklaringen på hvorfor PAI er såpass tett koblet til helserisiko.

  Personal Activity Intelligence (PAI): A new standard in activity tracking for obtaining a healthy cardiorespiratory fitness level and low cardiovascular risk 

   

  BEDRE ENN DAGENS ANBEFALINGER

  PAI tar utgangspunkt i hvor gammel du er, om du er kvinne eller mann, din hvilepuls og makspuls, i tillegg til kondisjonsnivået ditt, og baserer seg altså ikke på hvor mange skritt eller hvor mange minutter med fysisk aktivitet du gjennomfører hver dag.

  Antall skritt og antall minutter med fysisk aktivitet gir ikke alltid et riktig bilde på om du er aktiv nok, ettersom de ikke tar hensyn til intensiteten på treningen din. Derfor kan PAI være bedre egnet til å avgjøre om man er nok aktiv til å oppnå markant bedre helse.

  Dagens anbefalinger for fysisk aktivitet sier at alle bør være fysisk aktive med moderat intensitet i minst 150 minutter hver uke eller med høy intensitet i minst 75 minutter hver uke. Forskningen vår viser imidlertid at personer med 100 PAI har redusert risiko selv om de ikke oppfyller disse anbefalingene. Samtidig har personer som oppgir å trene nok til å oppfylle anbefalingene ikke redusert risiko dersom de likevel har mindre enn 100 PAI.

   


  OGSÅ FOR HJERTE- OG SLAGPASIENTER

  Også for pasienter med hjerte- og karsykdom er 100 PAI eller mer forbundet med et lengre liv. PAI ble beregnet for mer enn 3000 deltakere fra HUNT som hadde hatt hjerteinfarkt, angina eller hjerneslag, og disse ble fulgt opp i opptil 30 år.

  De som oppnådde minst 100 PAI hadde blant annet 36 % lavere risiko for å dø av hjerte- og karsykdom enn de som var inaktive, og i gjennomsnitt levde de nesten fem år lenger enn deltakere som oppnådde under 100 PAI. Også i denne studien var 100 PAI et bedre mål på framtidig helsegevinst enn det å følge helsemyndighetenes anbefalinger for fysisk aktivitet.

  Personal Activity Intelligence and Mortality in Patients with Cardiovascular Disease: The HUNT Study
  I en annen av studiene ved CERG ble det vist at personer som trener nok til å oppnå 100 PAI i uka kan sitte mye stille uten å ha økt opphopning av risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Også denne studien baserer seg på HUNT, og inkluderer mer enn 30 000 tilsynelatende friske deltakere.

  Personal Activity Intelligence (PAI), Sedentary Behavior and Cardiovascular Risk Factor Clustering – the HUNT Study  Nye Studier om PAI

  PAI Health samarbeider med CERG omkring ytterligere forskning på PAI, fysisk aktivitet og risikoreduksjon. For informasjon, se hjemmesiden til CERG