• FORSKE MED PAI

  PAI Health jobber kontinuerlig med å videreutvikle våre produkter og plattformer. Vi sitter etterhvert med en ganske unik kompetanse omkring nødvendig infrastruktur (wearables, app, cloud), datainnsamling og dataanalyse.

  Foruten å bruke dette i egne prosjekter og produktutvikling er vår plattform også mye brukt av andre universiteter og institusjoner.

  Våre systemer brukes i:
  •  Forskningsprosjekter hvor vi er deltagende part
  •  Uavhengige forskningsprosjekter hvor vi er leverandør
  •  Folkehelsetiltak / pilotprosjekter i offentlig regi
  •  Private institusjoner for oppfølging av pasienter / brukere

  Kontinuerlig innsamling av data - bilde av dataskjerm med hjerterytme

  Vår plattform tillater å samle inn målte data kontinuerlig fra deltagere. Foruten PAI kan man få tilgang til puls, hvilepuls, aktive minutter, skritt, kalorier, EKG, søvn, søvnapné, hjertearytmi og hjerterytmevariabilitet (HRV).

  Forskere/Administratorer får tilgang til en portal der de kan få live-oppdatering fra deltagernes data.

  I denne portalen kan man:
  •  Få alarmer på deltagere som ikke følger intervensjon, og som trenger ekstra oppfølging
  •  Chatte direkte med deltagere
  •  Se på deltagernes data
  •  Eksportere data
  •  Sende ut informasjon til alle eller grupper av deltagere
  •  Benytte diverse funksjonalitet for å automatisere engasjement og motivasjon i brukernes app

  Aktivitetsklokken er designet slik at alt brukeren trenger å gjøre er å ta den på seg. Det er ingen kompliserte menyer brukeren trenger å forholde seg til. Dette muliggjør studier på brukergrupper som ikke er veldig fortrolige med ny teknologi.

  Mobilapplikasjonen er designet for å engasjere flest mulig brukersegmenter, fra den som bare vil ha et oversiktsbilde, til den avanserte brukeren som ønsker informasjon og engasjerende funksjonalitet.

  Hovedformålet med hele systemet er å gi:
  •  Lavterskel-tilbud; muliggjøre datainnsamling fra alle brukere og pasientgrupper
  •  Enkelt og engasjerende system for flest mulig brukergrupper: Plug&play, enkelt design, direkte kommunikasjon med fagpersoner #Gamification #Social
  •  Kostnadseffektivitet : personlig oppfølging kun nødvendig for dem som ikke følger protokoll/intervensjon. Muliggjør skalering på en helt ny måte der geografisk spredning er mulig.
  •  Konsistent datainnsamling. Høyt antall målte parametere. Innsamlede data av høy oppløsning.
  Plattformen er GDPR- og HIPAA-sertifisert. 

  Vil du vite mer?
  Ta kontakt på alf.edvardsen@paihealth.com